Musculatura

Submitted by admin on dc., 14/11/2018 - 23:46
musculatura

Normalment, quan la gent parla de la musculatura ho fa en termes de tensió-relaxació o bé en termes de forts-febles. Si un múscul està massa tens, cal relaxar-lo i si està feble, caldrà enfortir-lo.

En la Tècnica Alexander considerem els músculs en termes de longitud i això és una cosa molt diferent perquè podem tensar, relaxar, enfortir o debilitar un múscul i aquest pot romandre amb la mateixa longitud.

Tanmateix, quan un múscul s'allarga queda per un costat més estirat i a la vegada més relaxat. Podríem dir que per un costat ha hagut d'alliberar tensió per allargar-se i això el fa més fort perquè té més força potencial (es comporta com una goma).

Això és un aspecte que queda fora de l'experiència de la majoria de la gent, ja que aquesta passa de la tensió a la relaxació o de la fortalesa a la debilitat i mai experimenten el retorn del múscul a la seva longitud de repòs (que no és ni relaxat ni estirat).

Vol dir això que la Tècnica Alexander està en contra dels estiraments? No. Els estiraments són millors que res abans de fer qualsevol activitat esportiva.

Podríem dir, que aquest camp, la Tècnica és molt sofisticada en el sentit que busca l'allargament integrat i coordinat de tota la xarxa muscular mitjançant una resposta involuntària que facilita la longitud i la seva expansió com a resposta a la força de la gravetat.

No hi ha cap treball psicofísic que faci res similar. La gent no s'ho pot imaginar, simplement perquè queda fora de la seva experiència.