Inhibició i Direcció

Submitted by admin on dg., 30/09/2018 - 21:05
Inhibició i Direcció

Podríem dir que els pilars fonamentals de la Tècnica Alexander són dos: la inhibició i la direcció.

INHIBICIÓ
Inhibir és aprendre a parar de manera conscient les respostes automàtiques associades a les maneres habituals que tenim per fer les coses. Això obre la possibilitat de respondre als estímuls de la vida, sense interferir amb els mecanismes naturals que mantenen la integritat de l'organisme.

O sigui que mitjançant la inhibició aprenem a parar les reaccions programades en el sistema nerviós i que es caracteritza'n per un excés de tensió que altera el nostre equilibri psicofísic.

Això és el primer pas per poder dirigir.

DIRECCIÓ
Dirigir és tenir la intenció, el desig, l'aspiració per estimular que l'energia muscular vagi cap aquelles direccions que són expansives i no contractives.

Alexander deia que dirigir és projectar missatges des del cervell cap als diferents mecanismes del nostre organisme i conduir l'energia necessària per usar aquests mecanismes.

I quina és la finalitat d'inhibir i dirigir? Doncs, millorar la relació dinàmica del cap, coll i esquena que a la vegada facilita una resposta involuntària i expansiva de l'organisme que fa que aquest treballi com una unitat i de la manera més eficient possible.