fibres

Fibres fatigables

Submitted by admin on dl., 29/10/2018 - 17:36

El Dr. David Garlick de la Universitat australiana de New South Wales va explorar la hipòtesi que la Tècnica Alexander altera la distribució de l'activitat de les respostes antigravitatòries entre les fibres musculars fatigables i no fatigables.

Aclarim que a causa del seu color les fibres fatigables són conegudes com a fibres blanques i les no fatigables, com fibres vermelles.