El control primari

El control primari és la relació dinàmica (no estàtica) del coll, cap i tronc. El control primari informa de com està la nostra coordinació i de quin és l'ús que fem de l'organisme. Aquest és un concepte molt important per a la Tècnica Alexander.

La majoria de nosaltres interferim d'una o una altra manera amb el funcionament natural de l'organisme. Els hàbits es tradueixen en una tensió excessiva i se'ns produeix un escurçament i una contracció de l'organisme. El to muscular de tot el cos s'altera i s'afecta l'alineació normal de l'esquelet, que alhora afecta els òrgans interns. 

Amb la inhibició i la direcció conscient, tindrem un sistema neuromuscular nou, amb un to òptim: el coll s'allibera, el cap va amunt i endavant i la esquena s'allarga i s'eixampla, fent possible que el nostre pes ens esclafi. És el control primari ben organitzat i amb equilibri. 

 
· RESPIRACIÓ i CONTROL PRIMARI ·

El sistema de respiració depèn del control primari, n'és la conseqüència. Si el nostre cos està en tensió i està escurçat, tenim un control primari i una respiració deficitaris. Si tenim un control primari organitzat, la respiració flueix i va tota sola. Els exercicis de respiració són contraproduents, ja que generen més tensions musculars.