El patró de l’ensurt

El patró de l'ensurt existeix a totes les cultures humanes.